Luyện Nghe Tiếng Anh cơ bản

Chào mừng bạn đến với trang Luyện nghe Tiếng Anh của english-learning.net. Chúng tôi tổng hợp những bài luyện nghe Tiếng Anh ngắn, dễ hiểu đi kèm với phần dịch Tiếng Việt và bài tập trắc nghiệm. Hãy lựa chọn một chủ đề bên dưới và bắt đầu luyện tập cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh của mình nhé.

#1 English

#2 Phone

#3 Sorry

#4 Music

#5 Cooking

#6 Apples

#7 Computer

#8 Birthday

#9 Married

#10 Appearance

#11 Personality

#12 Coffee shop

#13 Emails

#14 Travel

#15 Diets

#16 Speaking

#17 Breakfast

#18 Perfect

#19 Fast food

#20 Youtube

#21 Green

#22 Lucky

#23 Country

#24 Routines

#25 Love

#26 Fears

#27 Table

#28 Sleep

#29 Map

#30 Bicycle

#31 Dreams

#32 Seasons

#33 Impression

#34 Traffic

#35 Money

#36 Women

#37 Smoking

#38 Knowledge

#39 Lies

www.english-learning.net

#40 Google

#41 Calculations

#42 Good health

#43 Hospital

#44 My friend

#45 Neighbors

#46 Paris

#47 City places

#48 Success

#49 Teamwork

#50 Water

Quote of the Day

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”
Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ điều mà mọi người khác nghĩ

— Haruki Murakami

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

ADVERTISEMENT