Luyện Nghe Tiếng Anh cơ bản

Chào mừng bạn đến với trang Luyện nghe Tiếng Anh của English-learning.net. Chúng tôi tổng hợp những bài luyện nghe Tiếng Anh ngắn, dễ hiểu đi kèm với phần dịch Tiếng Việt và bài tập trắc nghiệm. Hãy lựa chọn một chủ đề bên dưới và bắt đầu luyện tập cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh của mình nhé. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, hãy tham gia Group Facebook để được giúp đỡ nhé.

Các bước luyện nghe hiệu quả:

  • Bước 1: Nghe qua nội dung của bài một lượt để nắm nội dung chính.
  • Bước 2: Nghe lại lần thứ 2, dừng lại từng câu để bắt được các từ/cụm từ trong mỗi câu.
  • Bước 3: Đối chiếu với phần transcript Tiếng Anh bên dưới để xác định những từ mình chưa nghe được. Đồng thời ghi chú những từ mới/ những từ chưa nghe được ra vở.
  • Bước 4: Nghe lại mà không nhìn transcript để xem mình đã bắt được những từ khó đã bỏ lỡ ở các bước trước.
  • Bước 5: Nghe lại lần cuối, đồng thời lấy giấy bút ghi lại những câu mình nghe được.

#1 English

#2 Computer

#3 Sorry

#4 Music

#5 Cooking

#6 Apples

#7 Emails

#8 Birthday

#9 Married

#10 Appearance

#11 Personality

#12 Coffee shop

#13 Emails

#14 Travel

#15 Diets

#16 Speaking

#17 Breakfast

#18 Perfect

#19 Fast food

#20 Youtube

#21 Green

#22 Lucky

#23 Country

#24 Routines

#25 Love

#26 Fears

#27 Table

#28 Sleep

#29 Map

#30 Bicycle

#31 Dreams

#32 Seasons

#33 Impression

#34 Traffic

#35 Money

#36 Women

#37 Smoking

#38 Knowledge

#39 Lies

#40 Google

#41 Calculations

#42 Health

#43 Hospital

#44 My friend

#45 Neighbors

#46 Paris

#47 City places

#48 Success

#49 Teamwork

#50 Water

#51 Confidence

#52 Big dream

#53 How to lie

#54 Business

#55 Saving

#56 Hairstyle

#57 Stay fit

#55 Life partner

#56 Junk food

#57 Emotions

#55 Job online

#56 Focused

#57 Mindset

Quote of the Day

“A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
Bạn bè là người hiểu quá khứ của bạn, tin vào tương lai của bạn và chấp nhận con người thật của bạn

— Unknown

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ