Luyện Nghe Tiếng Anh cơ bản

Chào mừng bạn đến với trang Luyện nghe Tiếng Anh của English-learning.net. Chúng tôi tổng hợp những bài luyện nghe Tiếng Anh ngắn, dễ hiểu đi kèm với phần dịch Tiếng Việt và bài tập trắc nghiệm. Hãy lựa chọn một chủ đề bên dưới và bắt đầu luyện tập cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh của mình nhé. Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, hãy tham gia Group Facebook để được giúp đỡ nhé.

Các bước luyện nghe hiệu quả:

  • Bước 1: Nghe qua nội dung của bài một lượt để nắm nội dung chính.
  • Bước 2: Nghe lại lần thứ 2, dừng lại từng câu để bắt được các từ/cụm từ trong mỗi câu.
  • Bước 3: Đối chiếu với phần transcript Tiếng Anh bên dưới để xác định những từ mình chưa nghe được. Đồng thời ghi chú những từ mới/ những từ chưa nghe được ra vở.
  • Bước 4: Nghe lại mà không nhìn transcript để xem mình đã bắt được những từ khó đã bỏ lỡ ở các bước trước.
  • Bước 5: Nghe lại lần cuối, đồng thời lấy giấy bút ghi lại những câu mình nghe được.

#1 English

#2 Phone

#3 Sorry

#4 Music

#5 Cooking

#6 Apples

#7 Computer

#8 Birthday

#9 Married

#10 Appearance

#11 Personality

#12 Coffee shop

#13 Emails

#14 Travel

#15 Diets

#16 Speaking

#17 Breakfast

#18 Perfect

#19 Fast food

#20 Youtube

#21 Green

#22 Lucky

#23 Country

#24 Routines

#25 Love

#26 Fears

#27 Table

#28 Sleep

#29 Map

#30 Bicycle

#31 Dreams

#32 Seasons

#33 Impression

#34 Traffic

#35 Money

#36 Women

#37 Smoking

#38 Knowledge

#39 Lies

www.english-learning.net

#40 Google

#41 Calculations

#42 Health

#43 Hospital

#44 My friend

#45 Neighbors

#46 Paris

#47 City places

#48 Success

Luyện nghe Tiếng Anh

#49 Teamwork

#50 Water

#51 Confidence

Luyện nghe Tiếng Anh
Luyện nghe Tiếng Anh
Luyện nghe Tiếng Anh online

#52 Big dream

#53 How to lie

#54 Business

Luyện nghe Tiếng Anh online
Luyện nghe Tiếng Anh online
Luyện nghe Tiếng Anh online

#55 Saving

#56 Hairstyle

#57 Stay fit

Luyện nghe Tiếng Anh online
Luyện nghe Tiếng Anh online
Luyện nghe Tiếng Anh online

#55 Life partner

#56 Junk food

#57 Emotions

Luyện nghe Tiếng Anh online
Luyện nghe Tiếng Anh online
Luyện nghe Tiếng Anh online

#55 Job online

#56 Focused

#57 Mindset

Quote of the Day

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ bất tử.

— Mahatma Gandhi

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM