Short talks #46 Paris

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

Paris
Paris is the capital city of France. It is a big and beautiful city. The population of Paris is about 12 million people. Paris is a big center of fashion, finance and science. There are a lot of shops, museums and banks in Paris. People often visit Eiffel Tower when they travel to Paris. The people in Paris are very friendly and they always welcome people around the world.
 
  

Click để ẩn/hiện bài dịch

Paris

Paris là thủ đô của nước Pháp. Paris là một thành phố lớn và xinh đẹp. Dân số Paris khoảng 12 triệu người. Paris là  trung tâm thời trang, tài chính và khoa học lớn. Có rất nhiều cửa hàng, viện bảo tàng và ngân hàng ở Paris. Mọi người thường ghé thăm tháp Eiffel khi họ đến Paris. Người dân ở Paris rất thân thiện và họ luôn hoan nghênh mọi người trên khắp thế giới.

 

#46 Paris

Congratulations – you have completed #46 Paris. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Paris is a small city in France
A
True
B
False
Question 2
There are more than 10 million people living in Paris
A
True
B
False
Question 3
You can find lots of museums and shops in Paris
A
True
B
False
Question 4
Eiffel Tower is a popular destination for people who travel to France
A
True
B
False
Question 5
People in Paris is quite unfriendly
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. ”
Đừng phí thời gian đấm vào tường với hy vọng nó sẽ biến thành một chiếc cửa

— Coco Chanel