TOEIC

Tổng hợp tài liệu, giáo trình và kinh nghiệm học TOEIC mới và hay nhất

Quote of the Day

“Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. ”
Đừng phí thời gian đấm vào tường với hy vọng nó sẽ biến thành một chiếc cửa

— Coco Chanel