Short talks #2 Cell phone

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Bài luyện nghe được thiết kế và thu âm bởi giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn, nếu bạn quan tâm hãy đăng ký khóa học luyện Phát âm và Luyện nói Tiếng Anh online của thầy trên Unica, Kyna hoặc Edumall nhé.

Click to hide/show content

CELL PHONES

I have a nice cell phone. My cell phone is very new. I bought my phone 2 weeks ago. I can do a lot of things on my phone. I can listen to music and play games on my phone. I can read news on my phone, too. Sometimes, I talk to my grandmother on the phone. I use my cell phone when I have free time. I do not use cell phone when I am in class. My teacher will not be happy if I use cell phone in class. My dad tells me  that if I do well in school, he will buy me a new phone next summer. 

Click to hide/show content

CELL PHONES

Tôi có một chiếc điện thoại rất đẹp. Điện thoại của tôi rất mới. Tôi mua chiếc điện thoại này 2 tuần trước. Tôi có thể làm nhiều thứ với chiếc điện thoại của mình. Tôi có thể nghe nhạc và chơi game trên điện thoại. Tôi cũng có thể đọc tin tức trên điện thoại. Đôi lúc, tôi nói chuyện điện thoại với bà của mình. Tôi dùng điện thoại khi tôi có thời gian rảnh. Tôi không dùng điện thoại khi tôi ở trên lớp. Giáo viên sẽ không vui nếu tôi dùng điện thoại trên lớp. Bố tôi hứa rằng nếu tôi học tốt, bố sẽ mua cho tôi một chiếc điện thoại mới vào mùa hè tới.

#2 Trắc nghiệm bài nghe Cell phones

Congratulations – you have completed #2 Trắc nghiệm bài nghe Cell phones. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
How is the speaker’s cell phone?
A
Old
B
New
C
Small
Question 2
When did he buy the phone?
A
14 days ago
B
Last year
C
2 years ago
Question 3
What can he NOT do on the phone?
A
Listen to music
B
Read news
C
Make video games
Question 4
When does he use the phone?
A
When the teacher is happy
B
When his dad promises to do well in school
C
When he is not busy
Question 5
What will his father do if the speaker does well in school?
A
Buy him something next year.
B
Call his teacher
C
Buy him a new phone next week.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for.”
Người ta thường nói mỗi chúng ta chỉ cần 3 thứ để thực sự hạnh phúc: ai đó để yêu, điều gì đó để làm và điều gì đó để hy vọng

— Tom Bodett