Short talks #5 Cooking

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Bài luyện nghe được thiết kế và thu âm bởi giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn, nếu bạn quan tâm hãy đăng ký khóa học luyện Phát âm và Luyện nói Tiếng Anh online của thầy trên Unica, Kyna hoặc Edumall nhé.

Click to hide/show content

COOKING

Cindy loves cooking. She cooks almost every day. She is good at cooking. She goes to grocery store before she cooks. She buys a lot of vegetables, pork, and fish. She often keeps the food in the fridge. She makes very good pasta. Her husband thinks she is the best cook in the world. Cindy loves reading books about cooking. She wants to discover new recipes. She wants to be the best cook in the world. 

Click to hide/show content

NẤU NƯỚNG

Cindy thích nấu ăn. Cô ấy nấu ăn gần như mỗi ngày. Cô ấy rất giỏi nấu ăn. Cô ấy thường đến cửa hàng thực phẩm trước khi nấu nướng. Cô ấy mua rất nhiều rau, thịt lợn và cá. Cô ấy thường bỏ thức ăn vào tủ lạnh. Cô ấy làm món mỳ Ý rất ngon. Chồng cô ấy nghĩ rằng cô ấy là người nấu ăn ngon nhất. Cindy thích đọc sách về nấu ăn. Cô ấy muốn tìm tòi những công thức nấu ăn mới. Cô ấy muốn là người nấu ăn ngon nhất thế giới.

#5 Trắc nghiệm bài nghe Cooking

Congratulations – you have completed #5 Trắc nghiệm bài nghe Cooking. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
How often does Cindy cook?
A
Almost daily
B
Sometimes
C
Every morning
Question 2
Is she a good cook?
A
Yes, she is
B
No, she isn’t
Question 3
Where does she go before she cooks?
A
The market
B
The fridge
C
The grocery store
Question 4
What are the things that she buys a lot?
A
Fish and pork
B
Vegetables and beef
C
Pork and fridge
Question 5
What does her husband think about her cooking?
A
He believes she cooks really well.
B
He wants to discover new recipes
C
He doesn’t care.
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

— Winston Churchill