Hỏi đáp Tiếng Anh

Hói đáp Tiếng Anh là chuyên mục trả lời chi tiết những thắc mắc của độc giả về Ngữ pháp và Từ vựng Tiếng Anh

Quote of the Day

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”

— Steve Jobs

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM