Hỏi đáp Tiếng Anh

Hói đáp Tiếng Anh là chuyên mục trả lời chi tiết những thắc mắc của độc giả về Ngữ pháp và Từ vựng Tiếng Anh

Quote of the Day

“It is better to remain silent at the risk of being thought a fool, than to talk and remove all doubt of it.”
Thà im lặng để họ nghĩ mình ngu dốt còn hơn nói ra để họ không còn nghi ngờ gì nữa

— Maurice Switzer