Tiếng Anh giao tiếp

Tổng hợp những tài liệu/ mẫu câu hay Tiếng Anh giúp bạn cải thiện vốn từ và khả năng giao tiếp Tiếng Anh thực tế

Quote of the Day

“You must be the change you wish to see in the world.”

— Gandhi

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ