Short talks #4 Music

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Bài luyện nghe được thiết kế và thu âm bởi giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn, nếu bạn quan tâm hãy đăng ký khóa học luyện Phát âm và Luyện nói Tiếng Anh online của thầy trên Unica, Kyna hoặc Edumall nhé.

Click to hide/show content

MUSIC

I think everyone loves music. Music is a great thing in life. Music makes people happy and relaxed. I really love music. I always listen to music when I have free time. I’m really excited when I find a good song. I keep repeating the song I love. I often go on music store and download my favorite songs. I cannot live without music. Music is a part of my life. 

Click to hide/show content

ÂM NHẠC

Tôi nghĩ rằng mọi người đều yêu âm nhạc. m nhạc là một điều tuyệt vời trong cuộc sống. m nhạc làm mọi người vui vẻ và thư giãn. Tôi thực sự rất yêu âm nhạc. Tôi luôn nghe nhạc khi tôi có thời gian rảnh. Tôi cảm thấy rất phấn khích khi tôi tìm thấy một bài hát hay. Tôi luôn mở đi mở lại bài hát tôi thích. Tôi thường lên trang web cửa hàng âm nhạc và tải những bài hát yêu thích. Tôi không thể sống thiếu âm nhạc. m nhạc là một phần cuộc sống của tôi.

#4 Trắc nghiệm bài nghe Music

Congratulations – you have completed #4 Trắc nghiệm bài nghe Music. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
What does the speaker think?
A
Everybody enjoys music
B
Everyone plays music
C
Some people love music
Question 2
Music is a ………. thing in life?
A
Great
B
Crazy
C
Gray
Question 3
People love music probably because …… ?
A
People have free time
B
People can download free music.
C
It brings happiness and relaxation
Question 4
What does the speaker feel when he finds a good song?
A
Tired
B
Excited
C
Exciting
Question 5
Why does the speaker say he cannot live without music?
A
He really loves music
B
Music is a part of his life
C
All of the above
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 5 questions to complete.

Quote of the Day

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”
Cứ mỗi phút bạn giận dữ, bạn đánh mất 60 giây vui vẻ

— Ralph Waldo Emerson