Short talks #47 City places

Nhấn vào đây để xem toàn bộ bài luyện nghe trên Spotify


Click để ẩn/hiện nội dung

Places in city
The city I’m living is very interesting. There are so many places in my city. If I want to read books, I can go the public library and borrow good books. If I feel like eating out, I can go great restaurants downtown. My wife loves shopping and she can always buy fancy clothes at shopping mall. My children can learn history by visiting museums in the city. My children love the zoo as well because they can see a lot animals. My friend is a painter and he sometimes takes me to the art gallery to enjoy nice pictures. I love my city because there are so many interesting places.
 
  

Click để ẩn/hiện bài dịch

Những điểm đến trong thành phố

Thành phố tôi đang sống rất thú vị. Có rất nhiều điểm đến trong thành phố của tôi. Nếu tôi muốn đọc sách, tôi có thể vào thư viện công cộng và mượn những cuốnsách hay. Nếu tôi cảm thấy muốn ra ngoài ăn uống, tôi có thể đến các nhà hàng ngon ở trung tâm thành phố. Vợ tôi thích mua sắm và cô ấy luôn có thể mua những đồ quần áo đẹp ở trung tâm thương mại. Con tôi có thể học lịch sử bằng cách thăm các viện bảo tàng trong thành phố. Con tôi rất thích sở thú vì chúng có thể nhìn thấy rất nhiều động vật. Bạn tôi là họa sĩ và anh ấy thỉnh thoảng đưa tôi đến phòng trưng bày nghệ thuật để thưởng thức những bức tranh đẹp. Tôi yêu thành phố của tôi bởi vì ở đó có rất nhiều điểm đến thú vị.

 

#47 Places in the city

Congratulations – you have completed #47 Places in the city. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
The speaker is living in an interesting country
A
True
B
False
Question 2
The speaker can go the public library to eat.
A
True
B
False
Question 3
The speaker is married
A
True
B
False
Question 4
His wife can buy fancy clothes at shopping malls.
A
True
B
False
Question 5
His children love museums and painting
A
True
B
False
Question 6
The speaker seems to be enjoying his life in the city
A
True
B
False
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Quote of the Day

“They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for.”
Người ta thường nói mỗi chúng ta chỉ cần 3 thứ để thực sự hạnh phúc: ai đó để yêu, điều gì đó để làm và điều gì đó để hy vọng

— Tom Bodett