Luyện nghe Tiếng Anh cơ bản

Hãy lựa chọn bài nghe Tiếng Anh hoặc chủ đề bạn thích và bắt đầu luyện nghe thôi!

#1 English

#2 Phone

#3 Sorry

#4 Music

#5 Cooking

#6 Apples

#7 Computer

#8 Birthday

#9 Married

#10 Appearance

#11 Personality

#12 Coffee shop

Blog Tiếng Anh

Quote of the Day

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”

— Brigham Young

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

ADVERTISEMENT