Callum Nguyen

Callum Nguyen

Callum Nguyen (Nguyễn Cảnh Tuấn) là giảng viên Tiếng Anh của tổ chức học bổng Passerelles Numeriques Việt Nam. Bạn có thể đăng ký khóa học Phát âm chuẩn & Luyện nói hay của thầy tại đây http://bit.ly/unicacourse (Nhập mã giảm giá SHARENGAY để được giảm 50% chỉ còn 300k)

Page 1 of 12 1 2 12

Quote of the Day

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.”
Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ điều mà mọi người khác nghĩ

— Haruki Murakami