Cách đọc phân số và hỗn số trong Tiếng Anh

Đã bao giờ bạn tình cờ bắt gặp một phân số trong Tiếng Anh và tự hỏi cách đọc của chúng bao giờ chưa? Hoặc khi bạn muốn diễn tả sáng nay mình đã ăn 1/4 chiếc bánh pizza nhưng lại băn khoăn không biết nói thế nào mới đúng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá cách diễn đạt phân số và hỗn số trong Tiếng một cách chính xác nhất.

Khái niệm

Trước khi đi tìm hiểu cách đọc, hãy cùng tìm hiểu một chút về phân số (Fractions). Phân số là sự biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của 2 số nguyên, trong đó số trên được gọi là tử số (numerator) và số dưới gọi là mẫu số (denominator).

Cách đọc:

Trường hợp 1: Tử số là số 1

Nếu tử số là số 1 và mẫu số lớn hơn 1, chúng ta sẽ dùng “a” hoặc “one” cho tử số, và số thứ tự cho mẫu số:

1/2: one half hoặc a half

1/3: one third hoặc a third

1/5: a fifth hoặc one fifth

Trường hợp 2: Tử số lớn hơn 1

Nếu tử số lớn hơn 1 và mẫu số lớn hơn 1, chúng ta sẽ dùng số đếm (one, two, three) cho tử số, và số thứ tự (third, fourth, fifth) cộng với “s”.

2/3: two-thirds

3/5: three-fifths

7/8: seven-eighths

13/37: thirteen thirty-sevenths

Vậy còn 4/21 thì sao? Theo bạn số thập phân này sẽ được viết như thế nào?

Đáp án: Four twenty-firsts

** Lưu ý: trong lối nói thông thường, phân số còn có thể được đọc tắt bằng cách sử dụng từ “over” để phân chia tử số và mẫu số. Ví dụ:

3/4: three over four

5/8: five over eight

2/21: two over twenty one

 

Một số trường hợp đặc biệt

1/ 4: a quarter hoặc one quarter

3/4 : three quarters

1/100: one hundreth

1/1000: one thousandth

Hỗn số:

Trước tiên, chúng ta cần phân tích cấu tạo của hỗn số: bao gồm số nguyên và phân số.

Học Tiếng Anh online

Cách đọc:

Số nguyên (dùng số đếm) + and + phân số

3 (1/2): three and a half

4 (7/3): four and seven-thirds

9 (5/7): nine and five-sevenths

Tuyệt, bây giờ hãy cùng kiểm tra mức độ hiểu của bạn qua bài tập trắc nghiệm bên dưới nhé!

Bài tập trắc nghiệm

Congratulations – you have completed Bài tập trắc nghiệm. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
2/5 được viết như thế nào?
A
Two five
B
Two fifth
C
Two fifths
Question 1 Explanation: 
Tử số lớn hơn 1 nên mẫu số phải dùng số thứ tự (third, fourth, fiffth,…) cộng với “s”
Question 2
4/8 viết Tiếng Anh như thế nào?
A
Four-eight
B
A half
C
Four and eight
Question 2 Explanation: 
Hi hi, 4/8 chính là 1/2, do đó one half (a half) là đáp án đúng
Question 3
4/31 được viết như thế nào?
A
Four thirty-one
B
Four over thirty-first
C
Four thirty-firsts
Question 4
3/4 có thể được đọc là ?
A
Three over four
B
Three-four
C
Three and three-fourths
Question 4 Explanation: 
Sử dụng “over” để diễn đạt phân số
Question 5
3 ½ có thể được đọc là?
A
Three and one-two
B
Three and a half
C
Three and one quarter
Question 6
9 (4/7) có thể được đọc là ?
A
Nine over four and seven
B
Nine and four-sevenths
C
Nine and four-seven
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 6 questions to complete.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *