Blog Tiếng Anh

Blog Tiếng Anh

Xin chào những thành viên của english-learning.net. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ học được nhiều kiến thức thú vị và hữu ích. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật những bài học mới nhất nhé!

Page 1 of 2 1 2

Quote of the Day

“A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
Bạn bè là người hiểu quá khứ của bạn, tin vào tương lai của bạn và chấp nhận con người thật của bạn

— Unknown