Tổng hợp các cặp từ đồng âm trong Tiếng Anh (Homonyms)

Từ đồng âm trong Tiếng Anh là một trong những điểm tạo nên sự thú vị cho Tiếng Anh, tuy nhiên chúng cũng gây ra không ít khó khăn cho người học, đặc biệt là kỹ năng nói.
Từ đồng âm, hiểu nôm na là những cặp từ/từ có cách viết khác nhau (spelling), nghĩa khác nhau (meaning) nhưng lại có phiên âm hoàn toàn giống nhau(pronunciation). Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng khám phá những cặp từ đồng âm Tiếng Anh phổ biến nhất nhé.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *