Tag: Tiếng Anh chuyên ngành

Quote of the Day

“Life is the art of drawing without an eraser.”
Cuộc sống là một môn nghệ thuật vẽ mà không có tẩy

— John Gardner

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM

ADVERTISEMENT