Tag: Tên tiếng anh các loại trái cây

Quote of the Day

“The world is a book and those who do not travel read only one page.”
Thế giới là một cuốn sách và những người không đi đó đây chỉ đọc được 1 trang của nó mà thôi

— St. Augustine

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ