Tag: Bài hát Tiếng Anh hay nhất mọi thời đại

Quote of the Day

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.”
Một người bạn thực sự là người ở bên bạn khi cả thế giới quay lưng

— Walter Winchell