Tag: According to me

Quote of the Day

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”
Thà bị người ta ghét khi là chính bạn còn hơn được người ta yêu khi không sống thật với bản thân

— Andre Gide