Song #7 Imagine me without you

Hey, want to listen to the latest songs we offer? please follow us on social networks

Click here to hide/show lyrics

Imagine me without You

 As long as stars shine down from heaven
And the rivers run into the sea
‘Till the end of time forever
You’re the only love I’ll need
 
In my life You’re all that matters
In my eyes the only truth I see
When my hopes and dreams have shattered
You’re the one that’s there for me
 
When I found You I was blessed
And I will never leave You
I need You
 
Imagine me without You
I’d be lost and so confused
I wouldn’t last a day
I’d be afraid
Without you there to see me through
Imagine me without You
Lord You know it’s just impossible
Because of You it’s all brand new
My life is now worthwhile
I can’t imagine me without You
  
When You caught me I was falling
Your love lifted me back on my feet
It was like You heard me calling
And You rushed to set me free
 
When I found You I was blessed
And I will never leave You
I need You
 
[Chorus]
 

Click here to hide/show explanations

1. As long as: là cụm từ mang nghĩa “miễn là”. “As long as stars shine down from heaven” mang hàm ý “Khi những ngôi sao trên thiên đường vẫn còn chiếu rọi xuống nơi đây”.

2. Till the end of time: là cụm từ thường được dùng trước một mệnh đề với mục đích nhấn mạnh hành động/sự việc gì đó sẽ luôn luôn đúng hoặc luôn xảy ra.

3. Matter: trong ngữ cảnh bài hát, “matter” mang nghĩa “quan trọng, có ý nghĩa lớn”. “In my life, you’re all that matters” có nghĩa “ trong cuộc đời của con, Người là tất cả những điều quan trọng nhất”. Sở dĩ từ “you” trong bài được dịch là “Người” vì bài hát này diễn tả tình cảm của cô gái với Chúa.

4. Shatter: vỡ vụn, vỡ nát

5. I was blessed: là cụm từ mang hàm ý “con là người may mắn, là người được ban phước lành”.

6. Imagine me without you: cụm từ này mang nghĩa “Nếu cuộc đời con thiếu Người”.

7. Lost and confused: lạc lối và bối rối.

8. See me through: cụm từ này mang hàm ý “hiểu thấu, nhìn thấu tâm can”.

9. Lord: là cách gọi khác của “God”, chúa trời.

10. It’s all brand new: mọi thứ hoàn toàn mới.

11. Worthwhile: có giá trị. “My life is now worthwhile” có nghĩa “cuộc sống của con trở nên có giá trị”.

12. When you caught me I was falling: khi con gục ngã, Người đã đưa tay cứu vớt cuộc đời con.

13. Lift: nâng lên, đỡ lên

14. Your love lifted me back on my feet: tình yêu của Người đã giúp con đứng vững trên đôi chân của mình.

 

 

 

 

 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com

Quote of the Day

“You cannot swim for new horizons until you have courage to lose sight of the shore.”

— William Faulkner