Song #6 Love of my life

Hey, want to listen to the latest songs we offer? please follow us on social networks

Click here to hide/show lyrics

Love of my life

Love of my life, you’ve hurt me

You’ve broken my heart and now you leave me

Love of my life can’t you see

Bring it back bring it back

Don’t take it away from me

Because you don’t know what it means to me

Love of my life don’t leave me

You’ve taken my heart, you now desert me

Love of my life can’t you see

Bring it back bring it back

Don’t take it away from me

Because you don’t know what it means to me

 

You will remember when this is blown over

And everything’s all by the way

When I grow older

I will be there at your side

To remind you how I still love you

I still love you 

back hurry back

Please bring it back home to me

Because you don’t know what it means to me

Love of my life

Love of my life

 

 

Click here to hide/show explanations

 1. Hurt: làm đau, làm tổn thương
2. Leave: bỏ rơi, rời bỏ
3. Don’t take it away from me: đừng mang tình yêu rời xa nơi anh
4. What it means to me: “mean” là động từ mang hàm ý “ có nghĩa, có ý nghĩa”. “Because you don’t know what it means to me” có nghĩa “ bởi vì em không hiểu tình yêu ấy có ý nghĩa với anh như thế nào”.
5. When this is blown over, and everything’s all by the way: hai câu này mang hàm ý “khi mọi chuyện đã qua đi, khi mọi thứ đã trở lại bình thường”.
6. Remind: nhắc, nhắc nhở, gợi nhớ.
 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com