Song #5 Eternal flame

Hey, want to listen to the latest songs we offer? please follow us on social networks

Click here to hide/show lyrics

Eternal flame

 

 Close your eyes
Give me your hand, Darling
Do you feel my heart beating? 
Do you understand? 
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?
 
I believe it’s meant to be, Darling
I watch you when you are sleeping 
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?
 
Say my name
Sun shines through the rain
My whole life so lonely
You come and ease the pain
I don’t wanna lose this feeling
Ooooh…
 
Say my name 
Sun shines through the rain 
My whole life so lonely
You come and ease the pain
I don’t wanna lose this feeling
Oooh…
 

Click here to hide/show explanations

1. Do you feel my heart beating: em có cảm nhận được nhịp đập trái tim anh không
2. Eternal flame: “eternal” mang nghĩa “vĩnh cửu, mãi mãi”, “flame” mang nghĩa “ ngọn lửa”. Cụm từ này mang hàm ý “tình yêu nồng cháy vĩnh cửu”.
3. It’s meant to be: là cụm từ được dùng để diễn tả sự việc gì đó xảy ra là do số phận sắp đặt.
4. You belong with me: em thuộc về anh
5. Sun shines through the rain: ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn mưa.
6. My whole life: từ “whole” mang nghĩa “toàn bộ, tất cả” (the whole day, the whole lesson). “My whole life” mang nghĩa “cả cuộc đời anh”.
7. Ease the pain: làm dịu đi cơn đau, làm dịu đi nổi buồn.
8. Wanna: là từ viết tắt của “want to”, mang nghĩa “muốn”
 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com