Song #4 I will always love you

Hey, want to listen to the latest songs we offer? please follow us on social networks

Click here to hide/show lyrics

I will always love you

If I should stay

I would only be in your way

So I’ll go, but I know

I’ll think of you every step of the way

[Chorus]

And I will always love you

I will always love you

You, my darling you … hmm …

Bittersweet memories

That is all I’m taking with me

So, goodbye, please … don’t cry

We both know

I’m not what you, you need

[Chorus]

I hope life treats you kind

And I hope you have all you’ve dreamed of

And I wish to you joy and happiness

But above all this, I wish you love

 
 
 

Click here to hide/show explanations

1. Be in your way: cản đường, gây khó khăn cho ai đó. “If I should stay, I would only be in your way” mang hàm ý “Nếu em có ở lại, thì em sẽ chỉ cản đường anh mà thôi”.

2. Every step of the way: trên mỗi bước đường

3. Darling: từ thân mật thường dùng để gọi những người yêu thương (vợ, chồng, con cái, người yêu). Darling đồng nghĩa với “dear”, “honey”, “sweetie”.

4. Bittersweet: “bitter” mang nghĩa “đắng, có vị đắng”, “sweet” mang nghĩa “ngọt”. Bittersweet diễn tả những điều vừa mang đến cho ta sự ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Từ này thường được dùng khi nói về tình yêu, ký ức, cảm xúc.

5. Life treats you kind: cuộc đời anh sẽ hạnh phúc, vui vẻ.

6. But above all this: cụm từ này mang nghĩa “nhưng trên hết, nhưng điều quan trọng nhất” và thường được dùng để nhấn mạnh tầm quan trọng của ý sắp được đề cập. “But above all this, I wish you love” nghĩa “Nhưng trên hết, em chúc anh một tình yêu đẹp”.

 

 

 
 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com