Reading 8 My Favorite Month

Lesson 8: My favorite month

Click to hide/show content

My favorite month

Of the twelve months in a year, I like February best. It is in the middle of spring when all trees are green and flowering. The weather at that time is nice and the landscape is very beautiful. Everybody looks fine and excited.

The most important event in February in the Tet festival.During 3 days of the Lunar New Year, people enjoy their holidays free from work. They can join festivities everywhere or travel to beautiful places such as Da Lat, Nha Trang and Hue.

On New Year’s Eve, I will go with my parents to a pagoda to pray for good heath, prosperity and happiness of our family. Then we show our respect and thankfulness to our parents and ancestors. On the following days, I come to visit my friends, teachers and relatives to send them best wishes.

   

Click to hide/show content

Tháng yêu thích của tôi

Trong số mười hai tháng của năm, tôi thích tháng Hai nhất. Nó nằm giữa mùa xuân vào thời điểm tất cả cây cối xanh tươi và trổ hoa. Thời tiết vào lúc đó thì tốt và phong cảnh rất đẹp. Mọi người trông khoẻ mạnh và phấn khởi.

Sự kiện quan trọng nhất trong tháng Hai là lễ tết. Trong suốt 3 ngày tết Âm lịch, mọi người thích thú hưởng những ngày  nghỉ không phải làm việc. Họ có thể tham gia vào những lễ hội ở khắp nơi hoặc đi du lịch đến những thắng cảnh như Đà Lạt, Nha Trang và Huế.

Đêm giao thừa tôi thường đi với ba má tôi đến một ngôi chùa để cầu nguyện cho sức khoẻ tốt, sự thịnh vượng và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Sau đó chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với cha mẹ và các bậc tổ tiên. Vào những ngày tiếp theo, tôi đến thăm các bạn bè, thầy cô và họ hàng để gửi đến họ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

  

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers