Reading 5 My hobbies

Lesson 5: My hobbies

Click to hide/show content

My hobbies

Almost everybody has some kind of hobby. My hobby is listening to music and watching Television.

I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favourite songs from an old cassette recorder. On weekends, I usually go to music shops in the downtown areas to get good recordings. Among famous pop singers, O prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna and Paul Mc Cartney.

I also spend an hour after dinner watching news and documentary programs. I particularly enjoy the program “ The World Here And There” because it brings me to new horizons to know more about nature and human civilizations.

I think that my hobby is very useful. It widens my knowledge, relaxes my mind, and makes me feel better about myself.

   

Click to hide/show content

A new shirt

Hầu hết mọi người đều có một sở thích nào đó. Sở thích của tôi là nghe nhạc và xem vô tuyến truyền hình.

Tôi rất thích âm nhạc. Lúc rảnh rỗi tôi thường nghe những bản nhạc mình ưa thích từ một chiếc máy thu băng cũ. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường đi đến các cửa hiệu âm nhạc ở những khu vực trung tâm thành phố để mua băng nhạc hay. Trong số những ca sĩ theo phong cách dân gian nổi tiếng, tôi thích Frank Sinatra, Elvis Presley, Madonna và Paul Mc Cartney.

Tôi cũng dành ra 1 giờ sau bữa cơm tối xem các chương trình tin tức và tài liệu. Tôi đựơc biệt ưa thích chương trình “ Thế Giới Đó Đây” vì nó mang đến cho tôi những chân trời mới để biết thêm về thiên nhiên và những nền văn minh của loài người.

Tôi nghĩ rằng sở thích của tôi rất hữu ích. Tôi được mở mang kiến thức, tâm hồn thư giãn, và cảm thấy yêu đời hơn.

   

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers