Reading 4 My school

Lesson 4: My school

Click to hide/show content

My school

The school which I am attending is one of the oldest high schools in Ho Chi Minh City.

It is located in the quiet area not far from the city centre. It consists of four blocks of buildings, which are surrounded by a large yard of shady tall stress. In this academic year, there are 30 classes with more than 1,200 students in my school. They study hard and obey the school regulations seriously. Thanks to the teachers’ devotion and the student’s efforts, my school has achieved good results in every field. The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the school also organizes extracurricular activities such as camping, sport and music competitions and community work.

I have studied in this school for 3 years. I love my school very much because it has given me good memories during my student days there.

   

Click to hide/show content

Trường tôi

Ngôi trường mà tôi đang theo học là một trong những trường trung học lâu đời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.

Toạ lạc tại một khu vực yên tĩnh không xa trung tâm thành phố, trường gồm 4 dãy nhà, bao quanh bằng một sân rộng với những cây cao có bóng mát. Trong năm học này, trường tôi có hơn 30 lớp với hơn 1.200 học sinh. Họ học hành chăm chỉ và tuân theo nội quy của trường một cách nghiêm túc. Nhờ vào sự tận tâm của các giáo viên và những cố gắng của học sinh, trường tôi đã đạt được những kết quả tốt trong mọi lĩnh vực. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của trường cũng tổ chức các hoạt động ngoại khoá như cắm trại, các cuộc thi tranh tài thể thao, âm nhạc và công tác cộng đồng.

Tôi đã học ở trường này được 3 năm. Tôi yêu trường tôi vô cùng vì nó đã cho tôi những kỷ niệm đẹp trong những ngày tôi là học sinh ở đó.

   

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers