Reading 1 Family

Lesson 1: My family

Click to hide/show content

My family

My family consists of 4 people. They are my parents, my sister and me. My father is engineer working for a government office. My mother is a housewife. My sister is a primary school teacher, and I am a high school student.

We get up at 6 o’clock every morning. After breakfast, my father and my sister go to work, my mother does the housework and I go to school. We have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we gather in the sitting-room talking or watching television for about an hour. Then my sister and I retreat to our own rooms to prepare the lessons for the following days.

My family is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

Click to hide/show content

Gia đình

Gia đình tôi gồm có 4 người. Đó là ba má tôi, chị tôi và tôi. Ba tôi là kỹ sư làm việc cho một cơ quan nhà nước. Mẹ tôi là nội trợ. Chị tôi là giáo viên tiểu học, còn tôi là học sinh trung học.

Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ mỗi buổi sáng. Sau bữa điểm tâm, ba tôi và chị tôi đi làm, mẹ tôi làm công việc nhà và tôi đi học. Chúng tôi dùng cơm trưa lúc 12h và cơm chiều lúc 7 giờ. Vào buổi chiều tối sau khi dùng cơm, chúng tôi tập trung trong phòng khách nói chuyện hoặc xem vô tuyến truyền hình khoảng 1 giờ. Sau đó chị tôi và tôi rút lui vào phòng riêng để chuẩn bị bài vở cho những ngày tiếp theo.

Gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Chúng tôi yêu mến nhau vô cùng và mong sống bên nhau dưới chung một mái nhà mãi mãi.

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers