Learn with songs #7 Imagine me without you

Hide/show lyric

 As long as stars shine down from heaven

And the rivers run into the sea

Till the end of time forever

You’re the only love I’ll need

In my life You’re all that matters

In my eyes the only truth I see

When my hopes and dreams have shattered

You’re the one that’s there for me

When I found You I was blessed

And I will never leave You

I need You

Imagine me without You

I’d be lost and so confused

I wouldn’t last a day I’d be afraid without

You there to see me through

Imagine me without You

Lord You know it’s just impossible

Because of You it’s all brand new

My life is now worthwhile

I can’t imagine me without You

When You caught me I was falling

You’re love lifted me back on my feet

It was like You heard me calling

And You rushed to set me free

When I found You I was blessed

And I will never leave You

I need You

[Chorus]

 

Hide/show explanations

1. As long as: là cụm từ mang nghĩa “miễn là”. “As long as stars shine down from heaven” mang hàm ý “Khi những ngôi sao trên thiên đường vẫn còn chiếu rọi xuống nơi đây”.

2. Till the end of time: là cụm từ thường được dùng trước một mệnh đề với mục đích nhấn mạnh hành động/sự việc gì đó sẽ luôn luôn đúng hoặc luôn xảy ra.

3. Matter: trong ngữ cảnh bài hát, “matter” mang nghĩa “quan trọng, có ý nghĩa lớn”. “In my life, you’re all that matters” có nghĩa “ trong cuộc đời của con, Người là tất cả những điều quan trọng nhất”. Sở dĩ từ “you” trong bài được dịch là “Người” vì bài hát này diễn tả tình cảm của cô gái với Chúa.

4. Shatter: vỡ vụn, vỡ nát

5. I was blessed: là cụm từ mang hàm ý “con là người may mắn, là người được ban phước lành”.

6. Imagine me without you: cụm từ này mang nghĩa “Nếu cuộc đời con thiếu Người”.

7. Lost and confused: lạc lối và bối rối.

8. See me through: cụm từ này mang hàm ý “hiểu thấu, nhìn thấu tâm can”.

9. Lord: là cách gọi khác của “God”, chúa trời.

10. It’s all brand new: mọi thứ hoàn toàn mới.

11. Worthwhile: có giá trị. “My life is now worthwhile” có nghĩa “cuộc sống của con trở nên có giá trị”.

12. When you caught me I was falling: khi con gục ngã, Người đã đưa tay cứu vớt cuộc đời con.

13. Lift: nâng lên, đỡ lên

14. Your love lifted me back on my feet: tình yêu của Người đã giúp con đứng vững trên đôi chân của mình.

15. Set me free: cụm từ “set someone free” mang nghĩa “giải phóng, giải cứu ai, làm cho ai đó được tự do”.

If you have any questions or suggestions related to this song, feel free to contact me at callum.robertson90vn@gmail.com

Quote of the Day

“Opportunities don’t happen. You create them.”

— Chris Grosser