Learn with songs #27 There you’ll be

Hide/show lyric

THERE YOU’LL BE

When I think back
On these times
And the dreams
We left behind
I’ll be glad ’cause
I was blessed to get
To have you in my life
When I look back
On these days
I’ll look and see your face
You were right there for me
 
[Chorus:]
In my dreams
I’ll always see you soar
Above the sky
In my heart
There will always be a place
For you for all my life
I’ll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you’ll be
And everywhere I am
There you’ll be
 
Well you showed me
How it feels
To feel the sky
Within my reach
And I always
Will remember all
The strength you
Gave to me
Your love made me
Make it through
Oh, I owe so much to you
You were right there for me
 
[Repeat chorus]
 
‘Cause I always saw in you
My light, my strength
And I want to thank you
Now for all the ways
You were right there for me
You were right there for me
For always
 

Hide/show lyric

ANH SẼ LUÔN Ở ĐÓ

1. Think back on these times: nghĩ về những quãng thời gian đã qua
2. The dreams we left behind: “left” là dạng quá khứ của “leave” có nghĩa “bỏ rơi, để lại”. Những giấc mơ chúng ta đã để lại sau lưng.
3. Cause: dạng viết tắt của because
4. I was blessed: trong ngữ cảnh này, “blessed” có nghĩa “may mắn”. Em đã thật may mắn.
5. You soar above the sky: “soar” có nghĩa “bay lên, bay vụt lên không trung”. Cụm từ có nghĩa “anh bay vụt lên bầu trời”. Bài hát là nhạc trong phim Trân Châu Cảng, nói về những trận đánh trên không (máy bay), câu hát này phần nào liên quan đến nội dung phim.
6. In my heart there will always be a place for you: Trong trái tim em luôn có một chỗ dành cho anh
7. I’ll keep a part of you with me: Em sẽ mang một phần của anh theo bên mình.
8. And everywhere I am there you’ll be: Và dù em có đi bất kỳ đâu, anh sẽ luôn bên cạnh em.
9. Feel the sky within my reach: “reach” trong ngữ cảnh này có nghĩa “tầm tay”. Cảm thấy bầu trời trong tầm tay mình.
10. The strength you gave to me: Sức mạnh mà anh đã mang đến cho em.
11. Make it through: đây là cụm từ mang nghĩa “vượt qua khó khăn, vượt qua gian khó”
12. I owe so much to you: Em nợ anh thật nhiều
 
 

Quote of the Day

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”
Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ bất tử.

— Mahatma Gandhi