Learn with songs #17 Reflection

Hide/show lyric

 Look at me 
You may think you see 
Who I really am 
But you’ll never know me 
Every day 
It’s as if I play a part 
Now I see 
If I wear a mask 
I can fool the world 
But I cannot fool my heart 
 
Who is that girl I see 
Staring straight back at me? 
When will my reflection show 
Who I am inside? 
 
I am now 
In a world where I 
Have to hide my heart 
And what I believe in 
But somehow 
I will show the world 
What’s inside my heart 
And be loved for who I am 
 
Who is that girl I see 
Staring straight back at me? 
Why is my reflection 
Someone I don’t know? 
Must I pretend that I’m 
Someone else for all time? 
When will my reflection show 
Who I am inside? 
 
There’s a heart that must be 
Free to fly 
That burns with a need to know 
The reason why 
 
Why must we all conceal 
What we think, how we feel? 
Must there be a secret me 
I’m forced to hide? 
I won’t pretend that I’m 
Someone else for all time 
When will my reflection show 
Who I am inside? 
When will my reflection show 
Who I am inside?

Hide/show explanations

Cá nhân mình thấy đây là một bài hát rất hay và nhiều ý nghĩa. Nếu chỉ nghe qua một lần sẽ khó cảm nhận được, hãy thử repeat vài lần và đọc kỹ lyrics bạn sẽ thấy đây thực sự là một kiệt tác đó.

1. Reflection: sự phản chiếu (qua gương)

2. You may think you see who I really am: Có lẽ bạn nghĩ rằng bạn hiểu con người thực sự của tôi.

3. Everyday it’s as if I play a part: “as if” là cụm từ mang nghĩa “như thể”. Mỗi ngày trôi qua như thể tôi đang đóng một vai kịch (không phải là chính mình).

4. If I wear a mask, I can fool the world: “mask” mang nghĩa “mặt nạ”, “fool” là động từ nghĩa “lừa dối, đánh lừa”. Nếu tôi mang lên mình chiếc mặt nạ, tôi có thể dối lừa cả thế giới.

5. Who is that girl I see, staring straight back at me? Cô gái mà tôi nhìn thấy đang nhìm chằm chằm vào tôi kia là ai?

6. Hide my heart: che giấu đi cảm xúc của mình

7. Must I pretend that I’m someone else for all time? “pretend”mang nghĩa “giả vờ”. Liệu tôi có phải suốt đời giả vờ là một người khác?

7. There’s heart that must be free to fly: có một trái tim cần phải được tự do bay nhảy.

8. Burn with a need to know the reason why: trái tim ấy đang khát cháy hy vọng được biết lý do vì sao.

9. Conceal: bằng nghĩa với “hide”, giấu giếm.

 

If you have any questions or suggestions related to this song, feel free to contact me at callum.robertson90vn@gmail.com

Quote of the Day

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.”
Một người bạn thực sự là người ở bên bạn khi cả thế giới quay lưng

— Walter Winchell