Learn with songs #16 Lucky

Hide/show lyric

 Do you hear me, I’m talking to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky, oh my, baby I’m trying
 
Boy, I hear you in my dreams
I feel your whisper across the sea
I keep you with me in my heart
You make it easier when life gets hard
 
Lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh
 
They don’t know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we say goodbye
I wish we had one more kiss
I’ll wait for you, I promise you, I will
 
Lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Lucky we’re in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday
 
And so I’m sailing through the sea
To an island where we’ll meet
You’ll hear the music fill the air
I’ll put a flower in your hair
Though the breezes through the trees
Move so pretty you’re all I see
As the world keeps spinning round
You hold me right here right now

Hide/show explanations

1. Do you hear me: em có nghe được lời anh nói?

2. Across the water, across the deep blue ocean: “across” là trạng từ được dùng mang nghĩa “băng qua, ngang qua”. Cả cụm từ mang nghĩa “Anh đang thì thầm với em qua cả đại dương xanh kia” (2 chúng ta đang nghìn trùng xa cách).

3. I feel your whisper across the sea: Em có thể cảm nhận được lời thì thầm của anh bên kia đại dương.

4. You make it easier when life gets hard: “hard” trong ngữ cảnh này bằng nghĩa với “difficult”, khó khăn. Khi cuộc sống của em trở nên khó khăn, anh là người làm mọi thứ dễ dàng hơn.

5. Lucky to have been where I have been: thật may mắn khi ta luôn được ở nơi mình vẫn ở.

6. They don’t know how long it takes, waiting for a love like this: “how long it takes” là cụm từ hay được sử dụng mang nghĩa “mất bao lâu”. Họ đâu biết chờ đợi một tình yêu như vầy dài dẵng như thế nào.

7. Sailing through the sea: chèo thuyền băng qua đại dương

8. Music fill the air: âm nhạc đang lan tỏa khắp nơi.

9. Though the breezes through the tree, move so pretty, you’re all I see: đây là những câu từ hay nhất của bài hát này và mang nhiều tầng nghĩa ẩn dụ. “Though”đồng nghĩa với “although” mang nghĩa “cho dù, mặc dù”. “breezes” có nghĩa là “những ngọn gió”. Cho dù những cơn gió xuyên qua đám cây kia thật đẹp và dịu dàng, anh vẫn là thứ đẹp nhất mà em thấy.

10. The world keeps spinning round: thế giới vẫn quay đều.

11. Hold me right here right now: ôm em ngay tại đây, ngay lúc này.

 

If you have any questions or suggestions related to this song, feel free to contact me at callum.robertson90vn@gmail.com

Quote of the Day

“Do one thing every day that scares you.”

— Eleanor Roosevelt