Learn with songs #14 About you now

Hide/show lyric

It was so easy that night
Should have been strong, yeah, I lied
Nobody gets me like you
 
 
Couldn’t keep hold of you then
How could I know what you meant
There was nothing to compare to
 
I know everything changes
All the cities and faces
But I know how I feel about you
 
There’s a mountain between us
But there’s one thing I’m sure of
That I know how I feel about you
 
Can we bring yesterday back around
‘Cause I know how I feel about you now?
I was dumb, I was wrong, I let you down
But I know how I feel about you now
 
All that it takes one more chance
Don’t let our last kiss be our last
Give me tonight and I’ll show you
 
I know everything changes
I don’t care where it takes us
‘Cause I know how I feel about you
 
Can we bring yesterday back around
‘Cause I know how I feel about you now?
I was dumb, I was wrong, I let you down
But I know how I feel about you now
 
Not a day passed me by
Not a day passed me by
When I don’t think about you
 
And there’s no moving on
‘Cause I know you’re the one
And I can’t be without you

Hide/show explanations

1. It was easy that night: đêm ấy mọi chuyện thật dễ dàng

2. Should have been strong: “should have been” là cấu trúc thường dùng trong Tiếng Anh mang nghĩa “đáng lẽ đã nên ..”. Nó thường được sử dụng khi nói về quá khứ, một việc chúng ta đã nên làm nhưng đã không làm. “Should have been trong” có nghĩa “đáng lẽ anh phải mạnh mẽ hơn”.

3. Lie: nói dối

4. Nobody gets me like you: không ai hiểu anh như em, không ai khiến anh đầy cảm xúc như em

5. Couldn’t keep hold of you: cấu trúc “keep hold of” mang nghĩa “giữ chặt, nắm chặt không buông ra”. “couldn’t keep hold of you” mang nghĩa “anh đã không thể giữ chặt em”.

6. There was nothing to compare to: không có gì có thể so sánh với em.

7. I know everything changes: everything là đại từ mang nghĩa “mọi thứ, mọi điều”. Mặc dù nghĩa của từ này “có vẻ” mang nghĩa số nhiều nhưng khi chia động từ lại được chia như một danh từ số ít. Chính vì vậy động từ “change” được chia thành “changes”. Anh biết rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay.

8. How I feel about you: tình cảm, cảm xúc anh dành cho em

9. A mountain between us: khoảng cách lớn giữa hai ta.

10. Bring yesterday back around: mang ngày hôm qua trở lại

11. Dumb: ngu ngốc, ngốc nghếch

12. Let you down: làm em thất vọng

13. Don’t let our last kiss be our last: đừng để nụ hôn cuối cùng của chúng ta thành nụ hôn cuối

14. Not a day passed me by when I don’t think about you: Không có ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ đến em.

 

If you have any questions or suggestions related to this song, feel free to contact me at callum.robertson90vn@gmail.com

Quote of the Day

“In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.”

— Bill Cosby