Learn with songs #1 Will my heart survive

Hide/show lyric

I am lonely, alone again.

Is this really just the moment where it ends?

A fallen angel, a broken dream.

Will it end now, like an old movie scene?

I know for sure, my dreams come true.

Can’t you see, what hope can do?

Oh, will my heart survive?

I know you are the only one.

The love of my life, oh baby

Will my heart survive.

My love is here, but you are gone.

Keep this love alive.

 

It’s not easy, just one more try.

Is this really just the moment where clouds do fly?

I am sorry – please take your time.

Oh, you’ll never find a bigger love than mine.

Oh, please don’t go, don’t break my heart.

I miss you so, don’t tear apart

[Chorus]

Hide/show explanations

1. Survive: mang nghĩa “sống sót, tiếp tục tồn tại sau khó khăn, biến cố”. “Will my heart survive” mang nghĩa “Liệu trái tim em có đủ mạnh mẽ để vượt qua”. 

2. A fallen angel: cụm từ này có thể mang hai hàm ý, 1. Thiên thần bị Chúa đày xuống địa ngục vì không làm tuân theo ý Chúa, 2. Một người đang trải qua nhiều khó khăn đau khổ. Trong ngữ cảnh bài hát, fallen angel mang hàm ý thứ hai.

3. Old movie scene: “scene” mang nghĩa “cảnh, cảnh quay trong phim”. ‘Old movie scene” mang nghĩa “cảnh trong một bộ phim cũ”.

4. I know for sure: Em biết chắc chắn rằng

5. Dreams come true: đây là một cách diễn đạt rất phổ biến, mang nghĩa “giấc mơ trở thành sự thật”.

6. You are gone: đây là cụm từ thường được sử dụng trong Tiếng Anh mang nghĩa “Anh/em/bạn đã ra đi, đã bỏ mặc tôi”.

7. Take your time: có nghĩa “hãy từ từ, không cần phải vội vã”.

8. Don’t tear apart: trong cách diễn đạt này, động từ “tear” không mang nghĩa “nước mắt” như chúng ta biết, “tear” ở đây là một động từ mang nghĩa “xé, xé tan”. Trong ngữ cảnh bài hát, “I miss you so, don’t tear apart” có nghĩa “em rất nhớ anh, đừng xé tan con tim của em”.

Quote of the Day

“The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.”
Càng đọc nhiều bạn sẽ biết càng nhiều điều. Càng học nhiều bạn sẽ đến thêm nhiều nơi mới.

— Dr. Seuss