Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

SEASONS

There are four seasons in one year. They are spring, summer, autumn, and winter. My favorite season is summer. I like it because summer is a great season for outside activities. I can go swimming with my friends, I can have barbecues with family in the park. The weather is always nice and sunny in summer. I don’t really like winter. Where I live, it’s very cold in winter and there is nothing to do outside. It seems that everything is boring in winter. Also, I often feel lazy in winter months and gain a lot of weight. 

Click để ẩn/hiện bài dịch

CÁC MÙA TRONG NĂM

Có 4 mùa trong một năm. Bốn mùa đó là mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Mùa yêu thích của tôi là mùa hè. Tô thích mùa hè bởi mùa hè là thời gian tuyệt vời cho những hoạt động ngoài trời. Tôi có thể đi bơi với bạn bè, tôi có thể ăn tiệc nướng ngoài trời với gia đình ở công viên. Thời tiết luôn đẹp và có nắng vào mùa hè. Tôi không thích mùa đông lắm. Nơi tôi sống thời tiết rất lạnh vào mùa đông và không có gì để chơi ở ngoài trời. Với tôi mùa đông dường như thật nhàm chán. Tôi cũng thường cảm thấy lười biếng vào những tháng mùa đông và tang cân rất nhiều.

Nghe lại và điền vào chỗ trống

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới