Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

DREAMS

I dream almost every night. I dream about different things. The funny thing is I don’t often remember my dreams. Sometimes I have nice dreams, sometimes I have bad dreams, or nightmares. Your dreams reflect what you experience and think during the day. If you think of your coming exam too much, you will probably dream about your exam. If you worry too much about family, you might dream about family members. People often say what you dream is opposite to reality. So next time if you dream about losing money, you don’t need to worry because somebody might give you money in reality. 

Click để ẩn/hiện bài dịch

GIẤC MƠ

Tôi mơ gần như mỗi đêm. Tôi mơ về nhiều thứ khác nhau. Điều thú vị đó là tôi không thường nhớ gì về những giấc mơ của mình. Đôi khi tôi có những giấc mơ đẹp, đôi khi tôi mơ về những điều tồi tệ, hay còn gọi là ác mộng. Giấc mơ của bạn phản ánh những điều bạn trải nghiệm và suy nghĩ ban ngày. Nếu bạn suy nghĩ về bài kiểm tra sắp tới quá nhiều, bạn hẳn sẽ mơ về bài kiểm tra đó. Nếu bạn lo lắng quá nhiều về gia đình, bạn có thể sẽ mơ về các thành viên trong gia đình. Mọi người thường nói giấc mơ ngược lại với đời thực. Vì thế nếu lần tới bạn mơ bị mất tiền thì bạn sẽ không cần phải lo lắng, bởi ai đó có thể sẽ cho bạn tiền trong đời thực.