Tag: Tài liệu IELTS

Quote of the Day

“A room without books is like a body without a soul”
Một căn phòng thiếu vắng những cuốn sách chẳng khác gì một cơ thể không có linh hồn

— Marcus Tullius Cicero

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ