Tag: IELTS Process

Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process hay nhất

Quote of the Day

“You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.”
Bạn không yêu ai đó bởi họ hoàn hảo, bạn yêu ai đó cho dù người đó không hoàn hảo.

— Jodi Picoult

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ