Tag: IELTS Bar Graphs

Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Graphs hay nhất

Quote of the Day

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”
Cứ mỗi phút bạn giận dữ, bạn đánh mất 60 giây vui vẻ

— Ralph Waldo Emerson