Tag: IELTS Bar Graphs

Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Graphs hay nhất

Quote of the Day

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ chẳng phải cố ghi nhớ điều gì

— Mark Twain