Tag: IELTS Bar Graphs

Tổng hợp những bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Graphs hay nhất

Quote of the Day

“Do one thing every day that scares you.”

— Eleanor Roosevelt

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ