Tag: hòa hợp chủ ngữ động từ

Quote of the Day

“You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.”

— Brigham Young

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM