Tag: e.g và i.e

Quote of the Day

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ chẳng phải cố ghi nhớ điều gì

— Mark Twain

BẠN KHÔNG NÊN BỎ LỠ