Learn with songs #2 Kiss me

Hide/show lyric

Kiss me, out of the bearded barley

Nightly, beside the green, green grass

Swing, swing, swing the spinning step

You wear those shoes and I will wear that dress

[Chorus]

Oh… kiss me, beneath the milky twilight

Lead me, out on the moonlit floor

Lift your open hand

Strike up the band and make the fireflies dance

Silver moon’s sparkling

So kiss me

Kiss me

Down by the broken tree house

Swing me, upon its hanging tire

Bring, bring, bring your flowered hat

We’ll take the trail marked on your father’s map

[Chorus]

 

Hide/show explanations

1. Bearded barley: cánh đồng lúa mạch
2. Nightly: hàng đêm, hằng đêm.
3. Swing the spinning step: đây là một cụm từ dùng để diễn đạt những điệu nhảy. “Swing” là động tác nhảy nhanh, “spinning step” là những bước nhảy mà bạn phải xoay người. “Swing the spinning step” có nghĩa bạn lắc lư, xoay người theo những bước nhảy.
4. Kiss me, beneath the milky twilight: đây là một cụm từ mang đầy chất văn thơ, mang nghĩa “ hãy hôn em dưới bầu trời vô tận lúc chạng vạng”.
5. Moonlit floor: sàn nhà ngập tràn ánh  trăng
6. strike up the band: mang nghĩa “nổi nhạc lên, khuấy động và làm mọi người cùng muốn nhảy”
7. Silver moon’s sparkling: ánh trăng bạc lấp lánh.
8. Take the trail: ở đây “trail” mang nghĩa là lối đi, con đường (path). “Take the trail marked on your father’s map” mang nghĩa “ đi chơi theo con đường đã được bố đánh dấu trên bản đồ”.
9. Lift your open arm: “lift” mang nghĩa đưa lên, nâng lên. Ở đây, “lift your open arm” diễn tả hành động một chàng trai đưa tay ra mời một cô gái nhảy (thường kết hợp với việc hơi cúi người xuống).

Quote of the Day

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.”

— Colin Powell