Sưu tầm thú vị

No Content Available

Quote of the Day

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”
Cứ mỗi phút bạn giận dữ, bạn đánh mất 60 giây vui vẻ

— Ralph Waldo Emerson

THƯ VIỆN ĐỀ TRẮC NGHIỆM