Song #31 Best in me

Click here to hide/show lyrics

Best in me

 From the moment I met you
I just knew you’d be mine
You touched my hand
And I knew that this was gonna be our time
 
I don’t ever wanna lose this feeling
I don’t wanna spend a moment apart
 
‘Cause you bring out the best in me
Like no one else can do
That’s why I’m by your side
And that’s why I love you
 
Every day that I’m here with you
I know that it feels right (so right, so right)
And I’ve just got to be near
You every day and every night (every night)
 
And you know that we belong together
It just had to be you and me
 
‘Cause you bring out the best in me
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
And that’s why I love you
 
And you know that we belong together
It just had to be you and me
 
‘Cause you bring out the best in me
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
 
‘Cause you bring out the best in me
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
And that’s why I love you
 
Baby
 
‘Cause you bring out the best in me
Like no-one else can do
That’s why I’m by your side
And that’s why I love you
 
 

Click here to hide/show explanations

1. Moment: khoảnh khắc

2. Gonna: là từ viết tắt của “going to”, sẽ

3. You bring out the best in me: Em đã tìm thấy được những điều tốt đẹp nhất trong anh

4. Like no one else can do: Mà không ai khác có thể làm được

4. Wanna: là từ viết tắt của “want to”, muốn

5. Spend a moment apart: chia xa, không được bên cạnh nhau

6. By your side: bên cạnh em

7. Belong together: thuộc về nhau

Xem thêm danh sách các bài hát khác tại đây

 

 

 

 

 

Nếu bạn có góp ý về nội dung bài học, hãy liên lạc chúng tôi qua email callum.robertson90vn@gmail.com