Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

 My friend
My friend is Jessica. She’s my best friend, and she’s also my sister! She’s fantastic, and she’s single. OK, what can I tell you about Jessica? Well, she’s 31 years old and she lives in London. She’s a nurse, and she works at night, so she doesn’t have a lot of time to meet new people. She likes eating out, cooking, reading, listening to Pop music. She loves football, it’s her favorite sport. She doesn’t like shopping or loud music. She doesn’t smoke.
  

Click để ẩn/hiện bài dịch

Bạn của tôi

Bạn của tôi là Jessica. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, và đồng thời cũng là em gái tôi! Cô ấy rất tuyệt vời, và cô ấy vẫn còn độc thân. Tôi có thể kể cho bạn điều gì về Jessica nhỉ? Cô ấy 31 tuổi và cô ấy sống ở London. Cô ấy là một y tá, và cô ấy làm việc vào ban đêm, chính vì vậy cô ấy không có nhiều thời gian để gặp gỡ những người mới. Cô ấy thích ra ngoài để ăn uống, thích nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc Pop. Cô ấy yêu bóng đá, đó là môn thể thao yêu thích của cô ấy. Cô ấy không thích mua sắm hay nghe nhạc. Cô ấy không hút thuốc.