Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

WOMEN

Men often find it difficult to understand women. Women are very sensitive and complicated. Sometimes they say “yes” but what they actually mean is “no’. Women spend a lot of time and money on their appearance. They always want to look great. That’s why women love shopping for clothes and cosmetics. Women can get angry or cry for no reason. They also love gossiping. They can talk for hours about different topics. However, women are often very caring and thoughtful. They are also very sympathetic and kind.  

Click để ẩn/hiện bài dịch

PHỤ NỮ

Đàn ông thường cảm thấy khó để hiểu được phụ nữ. Phụ nữ rất nhạy cảm và phức tạp. Đôi khi họ nói “có” nhưng ý họ thực sự lại là “không”. Phụ nữ dành rất nhiều thời gian và tiền bạc cho ngoại hình. Họ luôn muốn mình trông thật đẹp. Đó là lý do vì sao phụ nữ thích mua sắm quần áo và đồ mỹ phẩm. Phụ nữ có thể trở nên giận dữ hay khóc chẳng vì lý do gì cả. Họ cũng rất thích tám chuyện. Họ có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ về nhiều chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, phụ nữ lại rất hay quan tâm và hiểu suy nghĩ người khác. Họ cũng rất giàu lòng cảm thông và tử tế.

Nghe lại và điền vào chỗ trống

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới