Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

TRAFFIC

Traffic is one of the big problems in some countries. There are too many vehicles on the roads these days. It is not easy to drive in the city, especially big cities. Because there are too many cars and people in the streets, traffic jam happens. People cannot get to where they want on time because of traffic jam. It takes time to get out of the traffic jam, especially in rush hours. People should use more public transportation, for example bus and subway to improve traffic in big cities.   

Click để ẩn/hiện bài dịch

GIAO THÔNG

Giao thông là một trong những vấn đề lớn ở một số quốc gia. Ngày nay có rất nhiều xe cộ lưu thông trên đường. Việc lái xe trong thành phố là điều không hề dễ dàng, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Bởi có nhiều xe cộ và người trên đường, ách tắc giao thông diễn ra. Mọi người không thể đến nơi mình muốn đúng giờ bởi ách tắc giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm. Chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, ví dụ như xe buýt hay tàu điện ngầm để cải thiện giao thông ở thành phố lớn.

Nghe lại và điền vào chỗ trống

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới