Click vào mũi tên da cam để nghe

Click để ẩn/hiện nội dung

IMPRESSIONS

First impressions are very important. You never have a second chance to make a first impression. When people meet you for the first time, they often remember how you look and what you say. People might like you or dislike you because of the first impression you make. For example, in a job interview, if you are well-dressed and polite, the interviewers will like you and remember you. It is also very important in a date when you meet your partner. First impressions decide if someone wants to be close to you or not.  

Click để ẩn/hiện bài dịch

ẤN TƯỢNG

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng ban đầu. Khi mọi người gặp bạn lần đầu tiên, họ thường nhớ ngoại hình và lời bạn nói. Mọi người có thể có cảm tinh hoặc không thích bạn chỉ bởi ấn tượng ban đầu. Ví dụ như, trong một buổi phỏng vấn, nếu bạn ăn mặc đẹp và lịch sự, người phỏng vấn sẽ thích và nhớ về bạn. Ấn tượng cũng rất quan trọng trong buổi hẹn hò khi bạn gặp người ấy. Ấn tượng ban đầu quyết định liệu ai đó có muốn gần bạn hay không.

 

 

 

Nghe lại và điền vào chỗ trống

Hãy cùng review từ vựng với trò chơi tìm chữ bên dưới