Lesson 5: A new shirt

Click to hide/show content

A new shirt

She goes to the mall. There are many stores at the mall.She sees a clothing store. She goes inside. There are many different shirts. Some shirts have flowers. Other shirts have stripes. She gets a flowered shirt. It is pink and white. She tries it on. She looks in the mirror. The shirt looks great.

   

Click to hide/show content

A new shirt

Phần dịch cho bài học này sẽ sớm được cập nhật

   

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers