Lesson 4: Doctor

Click to hide/show content

Doctor

Sam is a doctor. He takes care of people. He smiles at them. He gives them medicine. He gives stickers to the younger patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He makes them feel better. This makes him happy. He loves his job.

   

Click to hide/show content

Doctor

Phần dịch cho bài học này sẽ sớm được cập nhật

   

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers