Lesson 3: First day at school

Click to hide/show content

First day at school

He goes to class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. There are different people. He says “hi” to the girl next to him. She smiles. The teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of school begins.

   

Click to hide/show content

First day at school

Phần dịch cho bài học này sẽ sớm được cập nhật

   

English-learning.net là website học nghe Tiếng Anh online miễn phí. Luyện nghe Tiếng Anh thông qua những bài nghe ngắn phù hợp cho người mới bắt đầu. Hãy cùng khám phá những bài học thú vị với chúng tôi nhé. Cheers