Cách dùng "oversleep", "sleep in", và "sleep late:

“Ngủ quên” trong Tiếng Anh là gì?

Đã bao giờ bạn tỉnh giấc và nhận ra mình đã trễ giờ học? Bạn ba chân bốn cẳng lao đến trường, hớt hải lao vào lớp học. Thầy giáo Tiếng Anh nhìn bạn đầy cau có: “You are late”.
Bạn cố thanh minh: “I’m sorry, I get to the class late because …”. Bạn dừng lại mất 1 phút vì không biết “ngủ quên” trong Tiếng Anh là gì.

Oversleep, sleep in, sleep late.

Nếu bạn muốn diễn tả việc mình đã ngủ quên, và việc đi học muộn là không có chủ định trước, cụm từ bạn cần là “oversleep”. Ví dụ:
+ I was late for class this morning, I overslept. (Sáng nay tôi bị muộn học, tôi ngủ quên mất)
+ My sister always oversleeps through classes. (Em gái tôi luôn ngủ dậy trễ giờ học)
Nếu bạn diễn tả ý “ngủ dậy muộn”, ví dụ hôm nay là thứ 7, bạn tỉnh giấc từ lúc 7 giờ nhưng vẫn cố ngủ đến 10 giờ, cụm từ bạn cần là “sleep in” hoặc “sleep late”. Ví dụ:
+ I usually sleep in on Sundays. (Tôi thường ngủ dậy muộn vào ngày Chủ nhật)
+ My brother always gets up early, but my sister sleeps in whenever she can. (Em trai tôi luôn dậy sớm, còn em gái tôi luôn ngủ dậy trễ bất kỳ lúc nào có thể)
+ I never sleep late on weekends. (Tôi không bao giờ ngủ dậy muộn vào cuối tuần)
** Lưu ý: cụm từ “sleep late” mang nghĩa “cố tình ngủ dậy muộn”, chứ không mang nghĩa “đi ngủ muộn” như nhiều bạn thường nghĩ. Nếu muốn diễn tả “đi ngủ muộn”, chúng ta có thể nói:
+ I went to bed late last night. ( go to bed late)
+ I got to bed late last night. ( get to bed late).

Tuyệt, bạn vừa học được một điểm ngữ pháp cực kỳ thú vị trong Tiếng Anh đó. Hãy like và chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích, và đừng quên cải thiện kỹ năng nghe của mình tại www.english-learning.net nhé.
Cheers,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *